Sunday, 26 July 2009

The Fairy

The Fairy (Bentall, 1932) är en modern polyantharos utan doft som remonterar. Massor av ljusrosa blommor från juli till frosten tar den. Den blir ganska hög men kan hållas låg genom beskärning. Kan förökas med sticklingar. Zon 4.

The Fairy (Bentall, 1932) is a modern, remounting shrub rose without scent. Lots of small, pink flowers from July until frost. It grows pretty tall but can be kept at a low height through trimming. Can be propagated by cuttings.No comments: