Sunday, 26 July 2009

Single Cherry

Single Cherry (från 1800-talet) är en pimpinellros som blommar från maj till midsommar. Ibland blommar den om i augusti. Rosorna är enkla och cerisröda med silverfärgad baksida och gula ståndare och de doftar starkt och gott. På hösten är busken full av dekorativa, kolsvarta nypon. Skuggtålig och särskilt värdefull på våren innan övriga rosor har börjat blomma!

Single Cherry (from the 19th century) is a pimpinellifolia with pinkish red roses in May and the beginning of June. Sometimes it blooms again in August. The back side of the petals are silvery grey and the roses have a srtong, nice scent. In autumn, the shrub is covered in ornamental, black rose hips. The shrub is shade tolerant and particularly valuable during spring, before the real rose season starts!

No comments: