Sunday, 26 July 2009

Rugspin

Rugspin (Petersen, 1960) är en rugosahybrid som också har pimpinellifolia 'i blodet'. Stora, halvdubbla magentafärgade rosor som doftar äpple hela sommaren! Dessutom dekorativa nypon på hösten och vintern. Zon 7.

Rugspin (Petersen, 1960) is a rugosa hybrid which is a crossing with pimpinellifolia. Big, half double, magenta coloured roses with a scent of apples all through summer! On top of that, ornamental rose hips during autumn and winter.
No comments: