Thursday 19 August 2010

Cornelia

Cornelia (Pemberton, 1925) är en remonterande moschatahybrid som har ganska små, dubbla, rosa blommor med gula ståndare. Busken, som blir cirka 1x2 meter är nästan taggfri och skuggtålig. Kan förökas med sticklingar. Zon 3.

Cornelia (Pemberton, 1925) is a remountant hybrid musk with rather small, double, pink roses. The shrub, which grows to a height of 1 metres, is almost thornless and shade tolerant.

No comments: