Sunday, 27 June 2010

A Late Beauty

Burnet Irish Marbled är den sista av mina pimpinellhybrider att slå ut. Men den är väl värd att vänta på! Att den är sen kan bero på placeringen - den är planterad i ett  halvskuggigt läge. Rosorna är så vackra!

Burnet Irish Marbled is the last of my pimpinellifolias to start blooming. But it's well worth waiting for! The fact that it's somewhat late, might depend on that it's growing in a semi-shaded spot. The roses are so beautiful!
No comments: