Tuesday, 20 October 2009

Morden Snowbeauty

Morden Snowbeauty (Colicutt, 1996) är en fantastisk liten buskros! Härdig med väldoftande, halvfyllda rosor från tidig sommar till långt in på hösten. De vita rosorna har rosa stänk på blombladens utsidor - väldigt vackert! Zon 6.

Morden Snowbeauty (Colicutt, 1996) is a fantastic, low growing shrub rose! Exceptionally hardy with scented, semi filled roses from early summer until late autumn. The white flowers have pink shadings on the outside of the petals - very lovely!

1 comment:

Joanne said...

Yes as you say very lovely.